Verkosto

Verkosto

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto on monitieteinen kansallinen yhteisö, joka edistää aikakauden tutkimusta, tutkijoiden välistä yhteistyötä sekä tutkimuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Uuden ajan alulla tarkoitetaan joustavasti siirtymää keskiajasta uuteen aikaan huomioiden erilaiset alueelliset ja temaattiset aikarajaukset. 

Verkostossa ollaan kiinnostuneita kaikkien eri maiden ja kielialueiden historioista. Mukaan ovat tervetulleita aikakauden tutkijat ja opiskelijat tutkimusalasta ja affiliaatiosta riippumatta. Tällä hetkellä jäsenet tulevat esimerkiksi arkeologian, filosofian, historian, kulttuurintutkimuksen, kielitieteiden, kirjallisuuden, musiikkitieteen, taidehistorian ja teologian piiristä.

Verkosto järjestää kahden vuoden välein tutkimuspäivät, joissa painottuu 1500- ja 1600-lukujen tutkimus. Tutkimuspäivät järjestetään vaihtelevasti eri Suomen yliopistoissa, joissa aikakauden tutkimusta tehdään.

Tietoa jäsenyydestä ja ohjeet liittymiseen

Verkoston tavoitteena on luoda eri tutkijanuran vaiheissa oleville yksittäisille tutkijoille ja hankkeille mahdollisuuksia uusiin kontakteihin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Päämääränä on myös verkostoitua ja tehdä yhteistyötä verkostotasolla niin Pohjoismaissa kuin laajemminkin. Lisäksi verkosto ja sen toimintaa koordinoivan yhdistyksen hallitus ovat olemassa tahona, johon ulkomaiset toimijat voivat ottaa yhteyttä, mikäli he ovat kiinnostuneet yhteistyöstä suomalaisten tutkijoiden kanssa. Myös media voi ottaa yhteyttä verkostoon esimerkiksi ajankohtaisten tiedeuutisten osalta ja verkosto auttaa löytämään asiantuntijoita erilaisten aihepiireistä. Verkosto tiedottaa jäseniään ajankohtaisista tiedeuutisista ja tapahtumista Facebookissa and Twitterissä.

Jos toivot verkoston tiedottavan tapahtumastasi tai muusta uuden ajan alun tutkimukseen liittyvästä asiasta, otathan yhteyttä verkoston tiedottaja Saara Penttiseen (simpen@utu.fi). Ota yhteyttä verkoston hallitukseen toimikunta@uudenajanalku.fi

Verkoston historiaa

Verkoston tarina alkoi vuonna 2018 Turussa, jossa paikallisten humanistien suosiman yökerho Dynamon jonossa väitöskirjatutkijat Mari Välimäki ja Saara Penttinen rohkaistuivat keskustelemaan toiveistaan aikakauden tutkijoiden omasta yhteisöstä. Seuraavan vuoden alussa nämä toiveet materialisoituivat ensimmäisiin 1500- ja 1600-luvun tutkimuksen päiviin, joiden menestyksen innoittamana verkosto perustettiin. Verkoston taustalla toimi vuodet 2019–2023 toimikunta, jota johti puheenjohtajana Mari Välimäki. Verkosto oli tällöin Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan (TSV) kuuluvan Suomen Historiallisen Seuran (SHS) alainen jaosto. Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry perustettiin 12.5.2023, jolloin myös valittiin yhdistykselle ensimmäinen hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimi ensimmäisen vuoden edelleen Mari Välimäki ja vuoden 2024 tammikuusta lähtien Sanna Raninen.

YHTEISTYÖTAHOT

TUCEMEMS

Trivium

Early Modern Morals

Umeå Group for Premodern Studies

Kokemuksen historian huippuyksikkö

Antiikintutkimuksen verkosto