Verkosto

Verkosto

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto on monitieteinen verkosto, joka edistää tutkijoiden välistä yhteistyötä, aikakauden tutkimusta sekä tutkimuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Uuden ajan alulla tarkoitetaan joustavasti siirtymää keskiajasta uuteen aikaan huomioiden erilaiset alueelliset ja temaattiset aikarajaukset. 

Verkostossa ollaan kiinnostuneita kaikkien maiden ja kielialueiden uuden ajan alkua koskevasta historiasta. Mukaan ovat tervetulleita aikakauden tutkijat ja opiskelijat tutkimusalasta ja affiliaatiosta riippumatta. Tällä hetkellä jäsenet tulevat arkeologian, filosofian, historian, kulttuurintutkimuksen, kielitieteiden, kirjallisuuden, musiikkitieteen, taidehistorian ja teologian piiristä. Verkosto järjestää kahden vuoden välein tutkimuspäivät, joissa painottuu 1500- ja 1600-lukujen tutkimus. 

Tietoa jäsenyydestä ja ohjeet liittymiseen

Verkoston tavoitteena on luoda eri tutkijanuran vaiheissa oleville yksittäisille tutkijoille ja hankkeille mahdollisuuksia uusiin kontakteihin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Päämääränä on myös verkostoitua ja tehdä yhteistyötä verkostotasolla niin Pohjoismaissa kuin laajemminkin. Lisäksi verkosto ja sen toimintaa koordinoivan yhdistyksen hallitus ovat olemassa tahona, johon ulkomaiset toimijat voivat ottaa yhteyttä, mikäli he ovat kiinnostuneet yhteistyöstä suomalaisten tutkijoiden kanssa. Myös media voi ottaa yhteyttä verkostoon esimerkiksi ajankohtaisten tiedeuutisten osalta ja verkosto auttaa löytämään asiantuntijoita erilaisten aihepiireistä. Verkosto tiedottaa jäseniään ajankohtaisista tiedeuutisista ja tapahtumista Facebookissa and Twitterissä.

Ota yhteyttä verkoston hallitukseen toimikunta@uudenajanalku.fi

Verkoston taustalla toimi vuodet 2019–2023 toimikunta. Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry perustettiin 12.5.2023, jolloin myös valittiin yhdistykselle ensimmäinen hallitus. Verkosto on Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan (TSV) kuuluvan Suomen Historiallisen Seuran (SHS) alainen jaosto.

YHTEISTYÖTAHOT

TUCEMEMS

Trivium

Early Modern Morals

Umeå Group for Premodern Studies

Iloinen Tiede Oy