Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tervetuloa Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston nettisivulle! (🇬🇧 In English below)

Liity verkoston jäseneksi täyttämällä liittymislomake! Myös vanhojen verkoston jäsenien on syytä täyttää uusi lomake. Lisätietoa Jäsenyys-osiossa

Jos toivot verkoston tiedottavan tapahtumastasi, projektistasi tai muusta uuden ajan alun tutkimukseen liittyvästä asiasta, otathan yhteyttä verkoston tiedottaja Saara Penttiseen (simpen@utu.fi).

Ehdota tekstiä verkoston blogiin kirjoittamalla toimittajille Minna Hoville (minna.hovi@uniarts.fi) ja Petteri Impolalle (petteri.s.impola@jyu.fi)

 • Lue blogikirjoituksia tammikuun 2024 tutkimuspäivistä!
  • Lue verkoston blogista hallituksen blogivastaava Minna Hovin kirjoitus tutkimuspäivien paneelikeskustelusta
  • Lue verkoston blogista hallituksen sihteeri Eeva-Liisa Bastmanin kirjoitus tutkimuspäivien key note -esityksistä
  • Lue Helsingin yliopiston Historia-blogista maisterivaiheen opiskelija Jaakko Santavuoren kirjoitus
  • Lue Eeva-Liisa Bastmanin blogista kirjoitus kehollisuuden merkityksistä tammikuun tutkimuspäivillä
 • Uuden ajan tutkimuksen verkosto ry:n uusi hallitus on järjestäytynyt 8.2.2024. Uusi puheenjohtaja on Sanna Raninen. Kiitos hallituksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Mari Välimäelle!
 • Oulussa 25.–26.1.2024 järjestettävien 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivien ohjelma on julkaistu Tutkimuspäivät-osiossa ja Oulun yliopiston tapahtumasivulla! Lisätietoja antaa tarvittaessa maria.julku@oulu.fi
  • Lue STT:n tiedote tutkimuspäivistä: ”Oulun yliopistossa järjestettävillä 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivillä tarkastellaan ruumiillisuutta ja sitä, miten se liittyy tuon ajan laajempiin vallan ja identiteetin teemoihin mielen ja kehon yhteyden, rikosten, tunteiden, ravinnon ja pukeutumisen kautta. Kiinnostus aikakauden tutkimukseen on kasvussa, ja se kiinnostaa myös suurta yleisöä.”
 • Tervetuloa osallistumaan Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n vuosikokoukseen! Tilaisuus pidetään Oulun yliopistossa järjestettävien 1500- ja 1600-luvun tutkimuksen päivien yhteydessä torstaina 25.1.2024 kello 17:00, sali LO130. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Zoom-linkin ja lisätietoa esimerkiksi kokouksessa hyväksyttävistä dokumenteista saa tarvittaessa pyytämällä puheenjohtaja Mari Välimäeltä (marivaz@utu.fi). Linkki kutsuun ja esityslista löytyy täältä
 • Ilmoittautuminen 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päiville Oulun yliopistossa 25.–26.1.2024 on nyt avattu puhujille ja muulle yleisölle! Olet tervetullut osallistumaan myös ilman esitystä. Ilmoittaudu täyttämällä oheinen lomake 31.12.2023 mennessä. Osallistumismaksu tulee maksaa viimeistään 7.1.2024. Tutkimuspäivien alustava ohjelma löytyy Tutkimuspäivät-osiosta ja Oulun yliopiston tapahtumasivulta. Lisätietoja antaa tarvittaessa maria.julku@oulu.fi
 • Oulussa 25.–26.1.2024 järjestettävien neljänsien 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivien Call for papers on julkaistu! Tutkimuspäivien erityisteemana on ruumiillisuus, mutta vapaat aiheet ovat myös tervetulleita. Keynote-puhujina ovat Karin Sennefelt (Tukholman yliopisto) ja Sanna Lipkin (Oulun yliopisto). Jätä ehdotuksesi 27.11.2023 mennessä.
 • Historian ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu kokoontui Espoon Backbyn kartanossa 18–20.8.2023. Kesäkouluun osallistui 10 maisterivaiheen opiskelijaa eri yliopistoista. Lue maisteriopiskelija Elisa Kujansuun kirjoitus verkoston blogista.

🇬🇧 Welcome to the website of the Network of Early Modern Research in Finland!

The membership form for the Network for Early Modern Research in Finland Association has been published! Old members of the Network should also fill out a new form. For more information, check the Membership page or email Sebastian Schiavone (sebasts@student.uef.fi)

Suggest a text for the Network’s blog by writing to the editors, Minna Hovi (minna.hovi@uniarts.fi) and Henri Hannula (henri.hannula@helsinki.fi).

Contact the Network’s publicist, Saara Penttinen, in case you need to advertise an event etc. concerning Early Modernity (simpen@utu.fi).

 • The new board of the Network was formed on 8 February 2024. The new chair of the board is Sanna Raninen. Thank you for the last five years to the previous chair, Mari Välimäki!
 • The programme for the Research Days in Oulu on 25–26 January 2024 has been published in the Research Days section and on the University of Oulu event page! For further information, please contact maria.julku@oulu.fi
 • Welcome to the annual meeting of the Network for Early Modern Research in Finland! The event will be held in connection with the Research Days at the University of Oulu on Thursday 25 January 2024 at 17:00 in room LO130. It is also possible to participate in the meeting remotely. A Zoom link and more information can be obtained from chair Mari Välimäki (marivaz@utu.fi). A link to the invitation and agenda can be found here
 • Registration for the Research Days at the University of Oulu 25.–26.1.2024 is now open for speakers and the general public! You are welcome to participate even without a presentation. Register by filling in this form by 31.12.2023. The participation fee must be paid no later than 7.1.2024. The preliminary programme of the Research Days can be found in the Research Days section and on the event page of the University of Oulu. For further information, please contact maria.julku@oulu.fi
 • The Call for papers for the fourth Research Days has been published! The special theme of the Research Days, organized in Oulu on 25–26 January 2024, is corporality, but presentation proposals on other topics are also most welcome. Keynote speakers are Karin Sennefelt, (University of Stockholm) and Sanna Lipkin, (University of Oulu). Leave your proposal by 27 November 2023.
 • The first-ever Summer School of the Network was held at Espoo Backby Manor on 18–20 August 2023. Ten Master’s students from different universities participated. Read Elisa Kujansuu’s article on the Network’s blog.
 • The website and blog of the Network of Early Modern Research in Finland have been published! Are you interested in writing on the blog? Contact simpen@utu.fi and maria.julku@oulu.fi