🇾đŸ‡Ș

🇾đŸ‡Ș

NÀtverket för den Tidigmoderna (1500-talet och 1600-talet) Tidens Forskning i Finland

NÀtverket för den tidigmoderna tidens forskning i Finland Àr ett interdisciplinÀrt nÀtverk som riktar sig till bÄde forskare och studenter vars fokus berör den tidigmoderna tidsperioden oberoende av geografiskt eller tematiskt angreppssÀtt. NÀtverket syftar till att frÀmja forskning som berör det tidigmoderna, d.v.s. frÄn slutet av medeltiden fram till tidigt 1800-tal, genom att underlÀtta samarbete mellan forskare och synliggöra forskningen i samhÀllet. Vartannat Är organiseras en konferens vars fokus huvudsakligen ligger pÄ 1500- och 1600-talet.

Medlemmarna i nÀtverket Àr forskare och studenter frÄn olika Àmnen sÄsom arkeologi, filosofi, historia, kulturÀmnena, lingvistik, litteraturvetenskap, musikvetenskap, konsthistoria och teologi. Forskare och studenter kan ansöka om medlemskap genom att fylla i detta formulÀr. NÀtverksstyrelsen godkÀnner ansökningarna under sina möten och tar sedan kontakt med nya medlemmar via e-post.

Mera information angÄende medlemskap eller medlemmar hittar du hÀr.

NÀtverket strÀvar efter att erbjuda möjlighet till sÄvÀl nationellt som internationellt samarbete för forskare i olika skeden av den akademiska karriÀren, samt frÀmja samarbetet av olika nordiska och internationella nÀtverk som berör den tidigmoderna forskningen. DÀrutöver skall nÀtverket och dess styrelse fungera som en inkörsport till den finlÀndska forskningen för internationella intressenter. Utöver det riktar sig nÀtverket till medierna genom att frÀmja kontakt till vetenskapliga nyheter eller genom att etablera kontakter till experter inom sÀrskilda omrÄden. Nyheter och evenemang kommuniceras via Facebook och Twitter.

Kontakta nÀtverket toimikunta@uudenajanalku.fi

NÀtverket ingÄr i Finska Historiska Samfundet r.f. som tillhör Vetenskapliga Samfundens Delegation.

I SAMARBETE MED

TUCEMEMS

Trivium

Early Modern Morals

UmeÄ Group for Premodern Studies

Kokemuksen historian huippuyksikkö

Antiikintutkimuksen verkosto