Tutkimuspäivät

Tutkimuspäivät

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto järjestää kahden vuoden välein tutkijatapaamisen, jossa painottuu 1500- ja 1600-lukujen tutkimus. Tutkimuspäivät järjestetään vaihtelevasti eri Suomen yliopistoissa, joissa aikakauden tutkimusta tehdään. Ensimmäiset, Turussa tammikuussa 2019 järjestetyt 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät olivat odottamaton menestys. Tapaamisessa huomattiin tarve aikakauden tutkijoiden yhteisölle ja sen seurauksena syntyi ajatus verkoston perustamisesta. Toiset tutkimuspäivät järjestettiin tammikuussa 2020 Jyväskylässä ja kolmannet 2022 Tampereella. Viimeisimmät tutkimuspäivät olivat tammikuussa 2024 Oulussa. Seuraavat tutkimuspäivät järjestetään vuonna 2026 Helsingissä.

Tutkimuspäiville ovat tervetulleita itsensä 1500- tai 1600-lukujen tutkijoiksi tai opiskelijoiksi itsensä kokevat. Kuitenkin koska historialliset aikakaudet eivät ole tarkkarajaisia ja esimerkiksi eri maissa kehityskulut ovat poikenneet toisistaan, voidaan myös hyvin perusteltuja, laajemmin uuden ajan alun ilmiöitä käsitteleviä esitelmiä hyväksyä mukaan. Huom! Tutkimuspäiville voi osallistua myös ilman esitelmää. Ohjeet ilmoittautumiseen julkaistaan, kun esitelmäehdotukset on hyväksytty.

1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät 2024

 • Lue blogikirjoituksia vuoden 2024 tutkimuspäivistä!
  • Lue verkoston blogista hallituksen blogivastaava Minna Hovin kirjoitus tutkimuspäivien paneelikeskustelusta
  • Lue verkoston blogista hallituksen sihteeri Eeva-Liisa Bastmanin kirjoitus tutkimuspäivien key note -esityksistä
  • Lue Helsingin yliopiston Historia-blogista maisterivaiheen opiskelija Jaakko Santavuoren kirjoitus
  • Lue Eeva-Liisa Bastmanin blogista kirjoitus kehollisuuden merkityksistä tammikuun tutkimuspäivillä

Tutkimuspäivien erityisteemana on ruumiillisuus. Keynote-puheissa ja sessioissa pohditaan muiden aiheiden ohella varhaismodernin ajan ihmisten suhdetta kehoonsa, sen kohtelua ja merkitystä eri tilanteissa, sekä sitä, miten ruumiillisuus liittyy laajempiin vallan tai identiteetin teemoihin.

Tutkimuspäivien ohjelma löytyy alta. Käytännön ohjeita Oulussa ja yliopistolla liikkumiseen löytyy Oulun yliopiston tapahtumasivulle. Lisätietoja antaa tarvittaessa maria.julku@oulu.fi

Lue STT:n tiedote tutkimuspäivistä: ”Oulun yliopistossa järjestettävillä 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivillä tarkastellaan ruumiillisuutta ja sitä, miten se liittyy tuon ajan laajempiin vallan ja identiteetin teemoihin mielen ja kehon yhteyden, rikosten, tunteiden, ravinnon ja pukeutumisen kautta. Kiinnostus aikakauden tutkimukseen on kasvussa, ja se kiinnostaa myös suurta yleisöä.”

Ohjelma / Program (Päivitetty 11.1.)

THURSDAY 25.1.

9.00, IT115/116 Registration opens

10–10.30, IT116 Opening words and introduction of the research network (in Finnish and English)

10.30–11.30, IT116 Keynote: Karin Sennefelt (Stockholm University): Bodies telling the truth: understanding ecstatic experience in the seventeenth century

11.30–12.15 Lunch

12.15–13.45 Parallel sessions 1–3

Session 1, Tellus Stage: Professor’s Household – Aspects to Professorial Families in the Early Modern Sweden
Chair: Mari Välimäki (Tampere University)

 • Minna Vesa (University of Helsinki): Academic Perspectives on Family and Marriage in 17th Century Sweden
 • Eeva-Liisa Bastman (Tampere University): Familjeretorik i persondiktningen: familjerelationer i dikter skrivna inom familjen Flachsenius
 • Robin Engblom (Åbo Akademi University): I biskopens tjänst: Arbetsfördelning i Johannes Gezelius familjenätverk
 • Mari Välimäki (Tampere University): Mother, wife and more. Professors’ wives in the 17th century Sweden

Session 2, IT115: Mielen ja kehon kysymyksiä
Chair: Lauri Moilanen (Oulun yliopisto)

 • Toni Simanainen (Helsingin yliopisto): Olaus Magnus ja pohjoisen meren ihmeet
 • Sirkku Ruokkeinen (Turun yliopisto): Cyprian Lucar, Niccolò Tartaglia ja ihmiskeho soveltavan matematiikan visualisaatioissa
 • Saara Penttinen (Turun yliopisto): Mieli kokoelmana, kokoelma mielenä
 • Ilari Virtanen (Oulun yliopisto): Keho mikrokosmoksena Robert Fluddin ajattelussa

Session 3, IT116: Sotilaan miekasta ja kirjurin kynästä
Chair: Jaakko Björklund (Helsingin yliopisto)

 • Sebastian Schiavone (Itä-Suomen yliopisto): Kuninkaan skotit: Ruotsin kruunun pyrkimykset hyödyntää ja kontrolloida kapteeni William Cahunin ryttärilippuetta pohjoismaisessa seitsenvuotisessa sodassa
 • Petteri Impola (Jyväskylän yliopisto): Kaupunginkirjurien oppineisuus suurvalta-ajan Ruotsissa
 • Panu Savolainen (Aalto-yliopisto): Suuret rakennushankkeet 1600-luvun Suomessa – tapaus Louhisaaren linna tiliaineistojen, rakennusarkeologian ja ruumiillisuuden valossa
 • Eero Ahola (Jyväskylän yliopisto): Viipurin hospitaalin taloudenpito 1500-luvun jälkipuoliskolla

13.45–14 Coffee break (sweet)

14–15.30 Parallel sessions 4–5

Session 4, IT115: European court culture: dynamics and criticisms (1500–1650)
Chair: Saara Penttinen (University of Turku)

 • Kaarlo Havu (University of Helsinki): Court culture, civility, and the imagination in 16th- and 17th-century Europe
 • Johannes Huhtinen (Åbo Akademi University): Parliamentary history of the court: critique of aristocracy in the historiography of the English Revolution
 • Tupu Ylä-Anttila (University of Helsinki): Margaret of Parma (1522–86) and the embodied experience of a princess

Session 5, IT116: Ruumiillisuus ja rikokset
Chair: Riikka Miettinen (Tampereen yliopisto)

 • Lauri Moilanen (Oulun yliopisto): Ruumiillistunut paha. Paholaiskokemukset osana henkirikosoikeudenkäyntiä Suomen alueen suisidaalimurhissa 1600- ja 1700-lukujen taitteessa.
 • Jaakko Santavuori (Helsingin yliopisto): Sukulaisuuden lihallisuus
 • Ville-Pekka Kääriäinen (Helsingin yliopisto): Sisäänrakennettu kontrolli: Iisalmen pitäjän rahvas siveytensä vartijana 1639–1699
 • Minna Hovi (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia): ”Soitettava paremmin kuin sotilaat minua kohtelivat” – matkustamisesta ja sen vaaroista 1600-luvun muusikon näkökulmasta

15.30–15.45 Coffee break (savory)

15.45–16.45, IT116 Keskustelupaneeli humanististen tieteiden tutkimuksen tilasta (discussion panel, in Finnish)
Moderaattori: Mari Välimäki (Tampereen yliopisto), Osallistujat: Eeva-Liisa Bastman (Tampereen yliopisto), Matti Enbuske (Oulun yliopisto), Sanna Raninen (Uppsalan yliopisto), Panu Savolainen (Aalto-yliopisto), Minna Vesa (Helsingin yliopisto)

17, LO130 Uuden ajan alun verkosto ry:n vuosikokous (annual meeting of the research network, in Finnish)

19 Dinner (Sokeri-Jussin Kievari, Pikisaarentie 2)

FRIDAY 26.1.

9–10.30 Parallel sessions 6–7

Session 6, IT115: From the Soul to the Corporal Body
Chair: Mari Välimäki (University of Tampere)

 • Maija Kallinen (University of Oulu): When the Soul Comes to Matter. An Anatomy of a Dispute
 • Riikka Miettinen (Tampere University): Embodied madness: Sensory and bodily experiences of ’madness’ in early modern Sweden
 • Andrew Pattison (University of Oulu): Humor and Corporality in The King and the Miller of Mansfield

Session 7, IT116: Uskonto, liturginen kirjallisuus ja musiikki
Chair: Sanna Raninen (Uppsalan yliopisto)

 • Jaakko Björklund (Helsingin yliopisto): Protestantismi, identiteetti ja sotavoimien mobilisointi: hugenottijoukot Ruotsin sotilaspalveluksessa 1605–1614
 • Sari Timonen (Helsingin yliopisto): Kirjeet reformaation rakentajina: Kustaa Vaasan yhteydet Wittenbergiin 1523–1560
 • Seppo Eskola (Kansalliskirjasto / Helsingin yliopisto): Tilastollinen näkökulma keskiajan liturgisen kirjallisuuden hitaaseen tuhoutumiseen reformaation jälkeisessä Ruotsissa
 • Kari Vaattovaara: Apollon työkalun metamorfooseja

10.30–10.45 Coffee break (savory)

10.45–11.45 Keynote, IT116: Sanna Lipkin (University of Oulu): Dressing the dead and emotions during the 17th century: An archaeological perspective on funerary attire in Sweden and Finland

11.45–12.30 Lunch

12.30–13.40 Parallel sessions 8–9

Session 8, IT115: Literary Discourse and Religious Control
Chair: Maria Julku (University of Oulu)

 • Mikko Koskela (European University Institute): Anthropomorphic Buildings and Cities in Renaissance Architectural Thought
 • Sanna Raninen (Uppsala University): Liturgical music books and book culture in church inventories from early modern Sweden
 • Kalle Kananoja (University of Oulu): Contested ecclesiastical jurisdiction and church control in the Kingdom of Kongo, 1580s–1620s

Session 9, IT116: Liikkuminen, muuttoliikkeet ja aluepolitiikka
Chair: Petteri Impola (Jyväskylän yliopisto)

 • Jenni Lares (Tampereen yliopisto): Viabundus Suomi 1350–1650 – Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto
 • Matti Leiviskä (Oulun yliopisto): Veroluetteloiden nimistö asutushistorian lähdeaineistona, esimerkkinä Etelä-Pohjanmaan Kyrönjokilaakso
 • Matti Enbuske (Oulun yliopisto): Maaherra Gabriel Gyllengripin 1730- ja 1740-luvun briljantit suunnitelmat Västerbottenin läänin ja Lapinmaan kehittämiseksi: ”Irti Tukholman ylivallasta”

13.40–14 Coffee break (sweet)

14–15.30 Parallel sessions 10–11

Session 10, IT115: Ravinto, pukeutuminen ja sukupuoli
Chair: Jenni Lares (Tampereen yliopisto)

 • Kaisa Kyläkoski: Petter Schäferin päiväkirja lähteenä 1600-luvun lopun ruokakulttuuriin
 • Pihla Pekonen (Helsingin yliopisto): Sukupuoli, valta ja materiaalisuus: sukupuolen tuottaminen 1600 luvulla
 • Tea Pelkonen: Artemisia Gentileschi ja naisen keho 1600-luvun Italiassa
 • Nina Manninen (Turun yliopisto): Vaatetuksen vaikutus. Kokeellista tutkimusta 1500-luvun suomalaisnaisten pukeutumisen kokemuksesta

Session 11, IT116: Materiaaleista esineiksi
Chair: Sanna Lipkin (Oulun yliopisto)

 • Päivi Maaranen (Museovirasto): ”… Gamla kolaregubbar, som sedt dem uti sin barndom, hawa berättat mig…”- tulkintoja tervan ja hiilen valmistamisesta 1500- ja 1600-luvulla Suomen alueella
 • Nana Åsten (Ketsu Design): 1500-luvun kultasepän mestarinäytteen ennallistus aikalaistekniikoin
 • Saila Leskinen (Helsingin yliopisto): Kuoleman esineet ruumiin rajoilla
 • Liisa Kunnas (Helsingin yliopisto): Antikviteettien anatomia – lääkärit muinaistutkijoina 1600-luvun Pohjolassa

c. 16 Post-conference at cafe-restaurant-pub Rooster (Torikatu 26).

🇬🇧 RESEARCH DAYS

Every two years, the Network for Early Modern Research in Finland organizes a conference focusing on the studies of the sixteenth and seventeenth centuries. The first Research Days organized in Turku in January 2019 was an unexpected success. At the meeting, the need for a research community was noticed, and as a result, the idea of ​​establishing the Network was born. The second Research Days were organized in January 2020 in Jyväskylä and in 2022 in Tampere. The next Research Days will be organized in 2024 in Oulu.

Lue blogikirjoituksia aikaisemmista Tutkimuspäivistä / Blog posts about past Research Days: