Jäsenyys

Jäsenyys

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n jäseniksi ovat tervetulleita liittymään kaikki uuden ajan alkua tutkivat tai aiheesta opinnäytetöitä valmistelevat henkilöt huolimatta tutkimusalasta tai tutkimuksen maantieteellisestä tai temaattisesta painotuksesta. Verkostoon kuuluu jäseniä muun muassa arkeologian, filosofian, historian, kulttuurintutkimuksen, kielitieteiden, kirjallisuustieteiden, musiikkitieteen, taidehistorian ja teologian aloilta.

Jäsenyyttä haetaan ohessa olevan lomakkeen kautta. Myös vanhojen verkoston jäsenien on syytä täyttää uusi lomake. Voit täyttää lomakkeen halutessasi suomeksi tai englanniksi. Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja ilmoittaa hyväksymisestä hakijoille sähköpostitse. 

Yhdistyksen jäsenmaksu on 15 €. Opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille jäsenmaksu on 10 €. Jäsenmaksun maksutiedot annetaan jäseneksi hyväksymisen yhteydessä.

Lisätietoa antaa tarvittaessa jäsenvastaava Sebastian Schiavone (sebasts@student.uef.fi)

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

🇬🇧Network for Early Modern Research in Finland Association welcomes scholars and students working with the early modern period regardless of their field of study or their geographical and thematic interests. The current members are researchers and students from multiple different fields, including archaeology, philosophy, history, cultural studies, linguistics, literature, music studies, art history, and theology.

Researchers and students can apply for a free membership by the form below. Old members of the Network should also fill out the new form. You can fill out the form in Finnish or English. The board processes the applications and lets the new members know by email.

The association’s membership fee is € 15. The membership fee for students and doctoral researchers is € 10. The payment information for the membership fee is provided upon acceptance as a member.

For more information, contact Sebastian Schiavone (sebasts@student.uef.fi)

MEMBERSHIP APPLICATION FORM