Jäsenyys

Jäsenyys

Verkostoon ovat tervetulleita liittymään kaikki uuden ajan alkua tutkivat tai aiheesta opinnäytetöitä valmistelevat henkilöt huolimatta tutkimusalasta tai tutkimuksen maantieteellisestä tai temaattisesta painotuksesta. Verkostoon kuuluu jäseniä muun muassa arkeologian, filosofian, historian, kulttuurintutkimuksen, kielitieteiden, kirjallisuustieteiden, musiikkitieteen, taidehistorian ja teologian aloilta. Jäsenyyttä haetaan ohessa olevan lomakkeen kautta. Verkoston toimikunta käsittelee jäsenhakemukset ja ilmoittaa hyväksymisestä hakijoille sähköpostitse. 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

🇬🇧Network for Early Modern Research in Finland welcomes scholars and students working with the early modern period regardless of their field of study or their geographical and thematic interests. The current members are researchers and students from multiple different fields, including archaeology, philosophy, history, cultural studies, linguistics, literature, music studies, art history, and theology. Researchers and students can apply for a free membership by the form below. The committee processes the applications and lets the new members know by email.

MEMBERSHIP APPLICATION FORM