Avainsana: Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto

Kehollisuuden merkityksiä tammikuun tutkimuspäivillä

Kehollisuuden merkityksiä tammikuun tutkimuspäivillä

Verkoston tammikuun lopussa järjestämillä 1500- ja 1600-luvun tutkimuksen päivillä teemana oli tänä vuonna ruumiillisuus. Aiheesta kuultiin kaksi kiinnostavaa key note -luentoa, joissa ruumiillisuuden merkityksiä lähestyttiin hyvin erityyppisten tutkimusaineistojen kautta. Molemmissa esitelmissä sivuttiin myös varhaisen uuden ajan tapoja ymmärtää hengen ja ruumiin suhdetta.

Tukholman yliopiston professori Karin Sennefelt tarkasteli torstain esitelmässään, miten ekstaattisten hengellisten kokemusten ruumiillisia vaikutuksia kuvataan varhaisen uuden ajan ruotsalaisissa lähteissä. Sennefeltin tutkimusaineistoon kuuluu kirjoituksia tuomiokirjalähteistä uskonnollisiin teksteihin, joissa kuvataan hengellisten kokemusten aikaansaamia poikkeavia ruumiintiloja, kuten tiedottomuutta. Kokijoille itselleen ruumiillisia vaikutuksia tärkeämpiä olivat niihin liittyneet hengelliset kokemukset. Aihetta tarkastelleet tutkijat taas ovat yleensä kokeneet tarvetta selittää ja tulkita kokemuksia joko ajan yhteiskunnallisilla ja sosiaalisilla realiteeteilla tai nykyajan sairauskäsityksillä. Sennefeltin tarkastelun lähtökohtana on pyrkimys ymmärtää aikalaisten näkemyksiä siitä, mitä ruumiilliset reaktiot itsessään kertovat. 

Perjantain key note -esitelmässä siirryttiin tekstien maailmasta artefaktien maailmaan, kun akatemiatutkija Sanna Lipkin Oulun yliopistosta kertoi kirkkohautoja käsittelevästä tutkimuksestaan. Lipkin on erikoistunut tekstiiliarkeologiaan ja tutkinut Pohjois-Suomessa säilyneitä kirkkohautoja ja niiden esineistöä. Kirkkoon haudattujen vainajien pukuihin ja arkkujen somistukseen käytetyt arvokkaat kankaat ja arkkuihin laitetut tuoksuvat yrtti- ja havukimput kertovat materiaalisen kulttuurin tärkeydestä hautauskäytännöissä. Vaikka kirkollinen opetus ja perinne korostivat sielun ikuista elämää ja ruumiin ja materian katoavaisuutta, hautauksessa ruumiin viimeisestä lepopaikasta haluttiin tehdä mahdollisimman miellyttävä. 

Tutkimuspäivien esitelmäsessioissa käsiteltiin ruumiillisuuden ohella monia muitakin teemoja: taidetta, tiedettä, aatteita, pukeutumista, sodankäyntiä, taloutta, arkkitehtuuria ja ruokakulttuuria (ohjelma nähtävissä täällä).

Kahden osallistujan kokemuksiin tämänvuotisista tutkimuspäivistä voi tutustua lukemalla, mitä tapahtumasta on raportoitu toisaalla. Verkoston jäsen Jaakko Santavuori on kirjoittanut tutkimuspäivistä Helsingin yliopiston historian oppiaineen blogiin.

Itse taas julkaisin laajemman key note- luentoja ja kuulemiani sessioita käsittelevän kirjoituksen taannoin omassa blogissani.

***

Eeva-Liisa Bastman on varhaisen uuden ajan runouden tutkija ja työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa.

Kuvat: Saara Penttinen

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n uusi hallitus on järjestäytynyt

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n uusi hallitus on järjestäytynyt

Kaksi viikkoa sitten 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivien yhteydessä Oulussa pidettiin myös Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n vuosikokous, jossa valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sanna Raninen, joka toimi aikaisemmin verkoston sihteerinä. Kiitämme sydämellisesti viimeiset viisi vuotta verkoston perustamisesta lähtien puheenjohtajana toiminutta Mari Välimäkeä!

Kuvassa uusi puheenjohtaja, Sanna Raninen, ja väistyvä puheenjohtaja, Mari Välimäki. Kuva: Saara Penttinen

Eilen 8.2.2024 verkoston uusi hallitus järjestäytyi seuraavasti:

 • Puheenjohtaja: Sanna Raninen (sanna.raninen@musik.uu.se)
 • Varapuheenjohtaja: Jaakko Björklund (jaakko.bjorklund@helsinki.fi)
 • Sihteeri: Eeva-Liisa Bastman (eeva-liisa.bastman@tuni.fi)
 • Rahastonhoitaja: Minna Vesa (minna.vesa@helsinki.fi)
 • TiedottajaSaara Penttinen (simpen@utu.fi)
 • Kesäkouluvastaava: Jenni Lares (jenni.lares@tuni.fi)
 • Tutkimuspäivävastaavat: Ville-Pekka Kääriäinen (ville-pekka.kaariainen@helsinki.fi), Jaakko Björklund (jaakko.bjorklund@helsinki.fi), Minna Hovi (minna.hovi@uniarts.fi), Minna Vesa (minna.vesa@helsinki.fi), Sanna Raninen (sanna.raninen@musik.uu.se)
 • Blogivastaavat: Minna Hovi (minna.hovi@uniarts.fi) ja Petteri Impola (petteri.s.impola@jyu.fi)
 • Jäsenvastaava: Sebastian Schiavone (sebasts@student.uef.fi)
 • Arkistovastaava: Ville-Pekka Kääriäinen (ville-pekka.kaariainen@helsinki.fi)
 • Maria Julku (maria.julku@oulu.fi)

Lue hallituslaisten esittelyt Hallitus-osiosta!

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen 25.1.2024

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen 25.1.2024

Tervetuloa osallistumaan Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n vuosikokoukseen! Tilaisuus pidetään Oulun yliopistossa järjestettävien 1500- ja 1600-luvun tutkimuksen päivien yhteydessä torstaina 25.1. kello 17:00, sali LO130. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Zoom-linkin ja lisätietoa esimerkiksi kokouksessa hyväksyttävistä dokumenteista saa tarvittaessa pyytämällä puheenjohtaja Mari Välimäeltä (marivaz@utu.fi).

Esityslista:

1. Kokouksen aloitus
2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2023 vuosikertomuksen käsittely
6. Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2024
9. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun määräämisestä ja käsitellään talousarvio vuodelle 2024
10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
11. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
12. Kokouksen päättäminen

Call for Papers: 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät 2024

Call for Papers: 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät 2024

Neljännet 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät järjestetään 25.–26.1.2024 Oulun yliopistossa. Kutsumme tutkimuspäiville tutkijoita, opiskelijoita ja muita toimijoita, jotka työskentelevät uuden ajan alkua ja erityisesti 1500- ja 1600-lukuja käsittelevien aiheiden parissa.

Vuoden 2024 tutkimuspäivien erityisteemana on ruumiillisuus. Tuttuun tapaan esitelmäehdotukset myös muista aiheista ovat kuitenkin erittäin tervetulleita. Keynote-puheissa ja sessioissa pohditaan eri näkökulmista varhaismodernin ajan ihmisten suhdetta kehoonsa, sen kohtelua ja merkitystä eri tilanteissa, sekä miten ruumiillisuus liittyy laajempiin vallan tai identiteetin teemoihin. Ruumiillisuus voi kytkeytyä esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin: uskonto, oikeuslaitos, terveys ja sairaus, kuolema, omakuva, aistit, seksuaalisuus tai pukeutuminen.

Kenoyte-puhujat:

Karin Sennefelt, Tukholman yliopisto (historia)

Sanna Lipkin, Oulun yliopisto (arkeologia)

Toivotamme tervetulleeksi kaikki kyseisen aikakauden tutkijoiksi itsensä kokevat henkilöt ja hankkeet tieteenalasta riippumatta: historia, arkeologia, kielitiede, musiikkitiede, kulttuurintutkimus, kirjallisuus, taidehistoria, historiallinen maantiede, teologia, filosofia ja niin edelleen. Esityksiä toivotaan eri vaiheissa olevilta tutkijoilta ja opiskelijoilta graduntekijöistä varttuneempiin akateemisiin tutkijoihin. Myös muut tahot, kuten arkistojen ja museoiden edustajat, ovat tervetulleita. Esityskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Pyydämme lähettämään 27.11. mennessä ehdotuksen esitelmäksi, jonka kesto on noin 20 minuuttia. Myös ehdotuksia kokonaisiksi sessioiksi otetaan vastaan. Voit esitellä esimerkiksi uusimpia tutkimustuloksia, käynnissä olevaa hanketta, tutkimus- tai hankeideaa, väitöskirjaprojektia tai graduaihetta. Aihe voi liittyä myös muulla tavoin tutkimuksen tekemiseen, julkaisemiseen tai popularisointiin.

Lähetä esitelmäehdotus tästä

Päätökset ehdotuksista tehdään 1.12. mennessä, minkä jälkeen valituille lähetetään ilmoittautumisohjeet. Osallistumismaksu (45 €) kattaa mm. lounaat ja kahvitukset. Torstaina järjestetään vapaamuotoinen illanvietto. Osallistumismaksua ei peritä perustutkinto-opiskelijoilta. Lisätietoja: maria.julku@oulu.fi

Tutkimuspäivät järjestää yhteistyössä Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry ja Oulun yliopiston historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden yksikkö. Tapahtumaa tukee Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

In English:

The fourth 16th and 17th century conference known as ”1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät” will be held on 25–26 January 2024 at the University of Oulu. We invite researchers, students, and other experts who work on topics dealing with the early modern period and especially the 16th and 17th centuries to take part in the conference.

The special theme of the 2024 conference is corporality. As usual, presentation proposals on other topics are also most welcome. The keynote speeches and sessions discuss the relationship of early modern people with their bodies, the treatment and meaning of bodies in different situations, and how corporeality is related to broader themes of power or identity, from different perspectives. Corporality can be linked to e.g. the following topics: religion, judicial system, health and illness, death, self-image, senses, sexuality, or clothing.

Kenoyte speakers:

Karin Sennefelt, Stockholm University (history)

Sanna Lipkin, University of Oulu (archaeology)

We welcome all projects and everyone who considers themselves a researcher of the said era regardless of discipline: history, archaeology, linguistics, musicology, cultural studies, literature, art history, historical geography, theology, philosophy, and so on. Presentations are welcomed from researchers and students at different stages, from Master’s students to academic researchers. Other parties, such as representatives of archives and museums, are also welcome. Presentation languages are Finnish, Swedish, and English.

Please submit your proposal for a 20-minute presentation by 27 November. Proposals for entire sessions are also accepted. You may present, for example, latest research results, an ongoing project, a research or project idea, a dissertation project or a master’s thesis topic. The topic can also be related in other ways to conducting, publishing or popularizing research.

Submit your proposal here

Decisions on the proposals will be made by 1 December, after which registration instructions will be sent to those selected. The participation fee (€45) covers e.g. lunches and coffee. On Thursday, an informal evening party will be organized. Master’s students are not charged the participation fee. More information: maria.julku@oulu.fi

The conference is organized in cooperation by The Network for Early Modern Research in Finland and The Research Unit for History, Culture and Communication Studies at the University of Oulu. The event is supported by The Swedish-Finnish Cultural Foundation.

Kuva/Image: Adam de Coster (attr.), Boy behind a table with statuettes reading by candlelight, 1641. Public domain.

Ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu järjestettiin 18–20.8.2023

Ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu järjestettiin 18–20.8.2023

Historian ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu kokoontui Espoon Backbyn kartanossa 18–20.8. Kesäkouluun osallistui 10 maisterivaiheen opiskelijaa eri yliopistoista.

Akatemiatutkija Kati Kallio piti Keynote-luennon suullisen perinteen tutkimuksesta historiallisessa kontekstissa. Kesäkoulun järjestäjätoimikunta ohjasi opiskelijoita riksregistratuuran, kirjeiden, musiikintutkimuksen sekä ruuan ja juoman historian tutkimukseen.

Viikonlopun keskeisin anti oli kuitenkin opiskelijoiden omat tutkimussuunnitelmat, joiden rikas sisältö käsitteli monipuolisia aiheita: köyhäinhoitoa, hallinnon kiemuroita, diplomatiaa ja politiikkaa, juhlallisuuksia, henkilöhistoriaa useasta näkökulmasta, sekä myös rikoksia ja kummitustarinoita.

Suurkiitos kaikille osallistujille! Uutta kesäkoulua kelpaa odottaa vuodelle 2025!

Kuvat: Sanna Raninen ja Maria Julku

Muista liittyä Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n jäseneksi!

Muista liittyä Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n jäseneksi!

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry:n liittymislomake on julkaistu! Täyttämällä lomakkeen ilmaiset halukkuutesi liittyä uuden, verkoston taustalla toimivan yhdistyksen jäseneksi. Myös vanhojen verkoston jäsenien on syytä täyttää uusi lomake. Voit täyttää lomakkeen halutessasi suomeksi tai englanniksi.

Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja ilmoittaa hyväksymisestä hakijalle sähköpostitse. Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2023 15 €. Opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille jäsenmaksu on 10 €. Jäsenmaksun maksutiedot annetaan jäseneksi hyväksymisen yhteydessä.

Lisätietoa Jäsenyys-osiossa tai ottamalla yhteyttä jäsenvastaava Sebastian Schiavoneen (sebasts@student.uef.fi)

Tervetuloa perustamiskokoukseen!

Tervetuloa perustamiskokoukseen!

Uuden ajan alun tutkimuksen verkostoa on sen perustamisesta (2019) lähtien vetänyt toimikunta, joka on katsonut tarpeelliseksi perustaa verkoston taustalle ja toimintaa pyörittämään yhdistyksen. Niinpä kutsumme kaikkia verkoston jäseniä ja asiasta kiinnostuneita

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto ry -yhdistyksen perustamiskokoukseen

Kokous järjestetään Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) perjantaina 12.5. klo 16:00–18:00, sali 504. Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Zoom-linkin kokoukseen saa pyytämällä toimikunnan puheenjohtaja Mari Välimäeltä (marivaz(at)utu.fi). Kokouksessa valitaan yhdistyksen ensimmäinen hallitus vuodelle 2023. 

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen aloitus

2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen

5. Yhdistyksen jäsenmaksun määrääminen

6. Yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

7. Yhdistyksen perustaminen

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

9. Tilintarkastajien valitseminen

10. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen säännöt

Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston nettisivut ja blogi on julkaistu!

Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston nettisivut ja blogi on julkaistu!

Alkuvuodesta 2019 ympäri Suomea hajaantuneet varhaismodernistit huomasivat tilauksen uudelle verkostolle, joka toisi yhteen aikakauden tutkijoita ja opiskelijoita: uuden ajan alun tutkimuksen verkosto oli syntynyt. Nyt verkosto on kypsynyt uuteen kukoistukseen uusien verkkosivujensa ansioista. Sivuilla voi käydä tutustumassa jäseneksi liittymiseen, lukemassa blogia (ja ehdottamassa aihetta!), tutustumassa verkoston toimikuntaan ja tsekkaamassa tietoa seuraavista tutkimuspäivistä. Verkoston kuulumisia voi seurata myös Twitterissä ja Facebookissa. Toimikuntaan puolestaan saat yhteyden sähköpostiosoitteella toimikunta@uudenajanalku.fi

🇬🇧At the beginning of the year 2019 early modernists across Finland felt the need for a new network to bring together scholars and students interested in early modern times: The Network for Early Modern Research in Finland was born. Now the network has blossomed into young adulthood with its new website. On the website you can learn about how to join the network, read the blog (or suggest a subject!), get to know the Committee, and check out information about the newest Research Days. You can follow the Network also on Twitter and Facebook, and reach the Committee at toimikunta@uudenajanalku.fi.

Kirjoita Uuden ajan alun verkoston blogiin!

Kirjoita Uuden ajan alun verkoston blogiin!

Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston blogissa julkaistaan alan tutkijoiden ja opiskelijoiden tekstejä. Blogiin ovat tervetulleita niin lyhyemmät kuin pidemmätkin katsaukset ajankohtaisesta tutkimuksesta. Onko vastaasi tullut jotain, mistä haluaisit kertoa, mutta aihe ei aivan riitä artikkeliksi asti? Askarruttavatko metodit? Haluaisitko tuoda muiden aikakauden tutkijoiden tietoon, mitä olet tutkimassa? Kaikkeen tähän ja muuhun ajatusten pyörittelyyn soveltuu verkoston blogi. Kirjoituksen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tekstin pituuden tulisi olla noin 500–800 sanaa ja tyylin yleistajuista. Hankithan tekstiäsi varten ainakin yhden kuvan, jolla on vapaa käyttöoikeus. Lähetä meille myös linkit sosiaalisiin medioihisi, joista toivot mainittavan.

Ehdota tekstiä kirjoittamalla suoraan toimittajille, Minna Hoville (minna.hovi@uniarts.fi) ja Petteri Impolalle (petteri.s.impola@jyu.fi)

🇬🇧 The blog of the Network publishes texts from scholars and students of the field focusing on topical research. Have you come across something interesting, but not quite enough to make a full article on? Are you perplexed about methods? Would you like to make the topic of your research known for other scholars in your field? All these are great reasons for writing a blog text. You can write in Finnish, Swedish, and English. The lenght should be 500-800 words, and the style should be more conversational and casual than a journal article. We advise you to secure at least one image with image rights. Send us also your social media links.

Suggest a post by writing to the editors directly: Minna Hovi (minna.hovi@uniarts.fi) and Petteri impola (petteri.s.impola@jyu.fi)