Avainsana: kesäkoulu

Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu Espoon Backbyssa: gradujen työstöä ja uusia tuttavuuksia

Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu Espoon Backbyssa: gradujen työstöä ja uusia tuttavuuksia

Elokuun loppu tarkoitti tänä vuonna paitsi vähitellen lähestyvää uutta lukukautta, myös reissua Espooseen Backbyn kartanoon. Viikonlopun mittainen uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu kokosi yhteen meitä varhaismodernista ajasta opinnäytetyötä tekeviä opiskelijoita niin Helsingin, Jyväskylän kuin Tampereenkin yliopistoista, ja vetäjien myötä edustettuina olivat lisäksi Tampereen, Itä-Suomen, Oulun ja Uppsalan yliopistot. Koolla oli siis varsin moninainen porukka, ja sitä myöten odotettavissa oli jo heti alusta lähtien mielenkiintoisia keskusteluja.

Perjantai-ilta kului pitkälti toisiimme ja miljööhön tutustuessa; kartanoravintolassa syömisen ja kylpyläosastolla saunomisen lomassa vaihdettiin kokemuksia paitsi graduprosessista myös historianopiskelusta ylipäätään. Kaikki kesäkoululaiset olivat valmistelleet omista tutkimusaiheistaan lyhyet tutkimussuunnitelmat ja niihin pohjautuvat suulliset esitykset, joita ehdittiin vielä yhdessä viimeistellä.

Lauantai starttasi akatemiatutkija Kati Kallion keynote-luennolla suullisen kulttuurin jatkumoista. Opimme paljon esimerkiksi kalevalamittaisesta runoudesta ja runonlaulusta sekä lajin merkityksestä. Kallio kertoi myös mielenkiintoisista projekteistaan 1600-luvun loitsujen parissa. Tämän jälkeen oli kesäkoululaisten vuoro: kävimme vuorotellen läpi kaikkien gradujen aiheita, rajauksia, työvaiheita ja ongelmakohtia.

Kesäkoulu avasi silmät sille, kuinka moninaisia aiheita varhaismodernilta ajalta voi tutkia, mutta kuinka niistä usein silti löytyy yllättäviäkin yhtymäkohtia. Ensimmäisen session teema liittyi mielikuviin ja vaikuttamiseen: käsiteltävien gradujen aiheita olivat kahden nuoren aatelismiehen 1700-luvun lopun Grand Tour -matkat Tornion- ja Muonionjokien alueelle, aavehahmojen käyttö arkkipiispa William Laudia vastaan hyökkäävissä pamfleteissa 1600-luvun alkupuolen Englannissa, Ruotsin ulkopolitiikka ja suhteet naapurimaihin kuninkaallisen majesteetin esityksissä 1660–1675 sekä reduktioprosessi Espoossa vuosina 1680–1723. Toisessa sessiossa perehdyttiin aineelliseen kulttuuriin, ja esiteltävissä töissä käsiteltiin Kustaa III:n järjestämiä karuselleja skenografian näkökulmasta, säätyläisten kotien irtaimistoa 1700-luvun jälkipuoliskolla sekä Viipurin hospitaalia 1500-luvulla. Kolmas kokonaisuus, yksilöt, täydensi tämän osan kesäkoulua: käsittelyssä oli töitä Agneta Hornin uskonkokemuksista, Curt von Stedingkin suurlähettiläisyydestä Pietarissa 1796–1797 sekä lapsenmurhista Jääskessä ja Ulvilassa 1600-luvulla.

Kaikkien meidän kesäkoululaisten gradutyöt olivat hieman eri vaiheissa, mutta kaikki saivat apua siihen, mitä olivat tulleet hakemaankin. Esimerkiksi graduseminaarin juuri aloittavalle keskustelu auttoi selkiyttämään omaa ideaa ja työn rajausta, kun taas jo lähes valmiin työn kohdalla sai varmuutta omiin valintoihin ja motivaatiota gradun loppuunsaattamiseen. Oli huojentavaa huomata, että monella muullakin oli samankaltaisia asioita mielen päällä esimerkiksi metodien ja teorioiden suhteen. Vetäjät osasivat antaa hyödyllisiä kirjavinkkejä ja neuvoa, mistä voisi löytää juuri omaan aiheeseen asiantuntija-apua. Kesäkoulun suuri anti olivatkin juuri uudet kontaktit ja tuttavuudet tutkimusalalla: eri taustoista tulevat toivat omaan työhön ihan uudenlaisia hyödyllisiä näkökulmia.

Tuotteliaan lauantain jälkeen sunnuntai sujui vetäjien ohjaamien työpajojen parissa. Perehdyimme Sebastian Schiavonen johdolla valtakunnan registratuuraan lähteenä, Maria Julkun kanssa kirjeisiin sisältyvien pyyntöjen ja valitusten tulkintaan, Sanna Ranisen mukana uuden ajan alun musiikin tutkimukseen sekä Jenni Lareksen kanssa ruoan ja juoman historiaan. Työpajat opettivat uusien lähdetyyppien tulkintaa, ja pääsimme työskentelemään ryhmissä. Oli myös inspiroivaa kuulla, miten alan tutkijat olivat löytäneet oman polkunsa uuden ajan tutkimuksen kentällä.

Backbyn kartanolta lähti viikonlopun päätteeksi motivoitunut joukko graduntekijöitä valmiina jatkamaan omia töitään. Kiitos kaikille osallistujille ja vetäjille mainioista keskusteluista ja startista tulevaan syksyyn!

Elisa Kujansuu

Elisa Kujansuu opiskelee historiaa Jyväskylän yliopistossa ja tutkii gradussaan säätyläisten kotien irtaimistoa Sääksmäen tuomiokunnassa 1700-luvun jälkipuoliskolla.

Kuvat: Sanna Raninen ja Maria Julku

Ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu järjestettiin 18–20.8.2023

Ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu järjestettiin 18–20.8.2023

Historian ensimmäinen Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu kokoontui Espoon Backbyn kartanossa 18–20.8. Kesäkouluun osallistui 10 maisterivaiheen opiskelijaa eri yliopistoista.

Akatemiatutkija Kati Kallio piti Keynote-luennon suullisen perinteen tutkimuksesta historiallisessa kontekstissa. Kesäkoulun järjestäjätoimikunta ohjasi opiskelijoita riksregistratuuran, kirjeiden, musiikintutkimuksen sekä ruuan ja juoman historian tutkimukseen.

Viikonlopun keskeisin anti oli kuitenkin opiskelijoiden omat tutkimussuunnitelmat, joiden rikas sisältö käsitteli monipuolisia aiheita: köyhäinhoitoa, hallinnon kiemuroita, diplomatiaa ja politiikkaa, juhlallisuuksia, henkilöhistoriaa useasta näkökulmasta, sekä myös rikoksia ja kummitustarinoita.

Suurkiitos kaikille osallistujille! Uutta kesäkoulua kelpaa odottaa vuodelle 2025!

Kuvat: Sanna Raninen ja Maria Julku

Kesäkoulun Call for Papers on julkaistu!

Kesäkoulun Call for Papers on julkaistu!

Teetkö tai suunnitteletko uuden ajan alkua (n. 1500–1800) käsittelevää pro gradua? Tai ohjaatko sellaista? Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto järjestää 18.-20.8.2023 kesäkoulun Espoon Backbyn kartanossa. Tarkoitus on tukea ja auttaa maisteriopiskelijoita aikakautta käsittelevien pro gradu-tasoisten tutkielmien kanssa. Kesäkoulu on monitieteinen, joten pääaineesi voi olla esimerkiksi historia, arkeologia, folkloristiikka, musiikintutkimus, kielet tai vastaava. Myöskään yliopistoa ei ole rajoitettu. Gradusi voi olla vasta ideatasolla tai jo pidemmälle ehtinyt. Kesäkoulun kieli on suomi.

Kesäkoulun keynote-puhujana on akatemiatutkija, dosentti Kati Kallio. Ohjelma koostuu keynote-luennosta, uuden ajan alun aineistoja ja tutkimusteemoja käsittelevistä työpajoista sekä kesäkoululaisten graduesittelyistä.

Opiskelijat valmistavat kesäkouluun n. 10–15 minuutin seminaariesityksen ja kirjallisen tiivistelmän. Osallistujille tarjotaan ruokailut ja majoitus sekä korvataan kohtuulliset matkakulut. Opintosuorituksesta voit neuvotella oman ohjaajasi ja kotiyliopistosi kanssa.

Lähetä lyhyt abstrakti gradusi aiheesta (enintään 150 sanaa) sekä lyhyt esittely itsestäsi 28.4. mennessä osoitteeseen sebastian.schiavone@uef.fi. Ilmoitamme kesäkouluun hyväksymisestä hakijoille 12.5. mennessä.

Terveisin
Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston kesäkoulutyöryhmä
• Jenni Lares (Tampereen yliopisto)
• Sebastian Schiavone (Itä-Suomen yliopisto)
• Sanna Raninen (Uppsala universitet)
• Maria Julku (Oulun yliopisto)

Artikkelikuva: Cornelis Saftleven: Interieur
met kattenconcert, 1600-luku,
Rijksmuseum, Amsterdam.

Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu maisteriopiskelijoille 18.-20.8.2023

Uuden ajan alun tutkimuksen kesäkoulu maisteriopiskelijoille 18.-20.8.2023

Teetkö tai suunnitteletko uuden ajan alkua (n. 1500–1800) käsittelevää pro gradua? Tai ohjaatko sellaista?

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto järjestää 18.-20.8.2023 kesäkoulun Espoon Backbyssä. Tarkoitus on tukea ja auttaa maisteriopiskelijoita aikakautta käsittelevien pro gradu -tasoisten tutkielmien kanssa. Kesäkoulu on monitieteinen, joten pääaineesi voi olla esimerkiksi historia, arkeologia, folkloristiikka, musiikintutkimus, kielet, tai vastaava. Myöskään yliopistoa ei ole rajoitettu. Gradusi voi olla vasta ideatasolla tai jo pidemmälle ehtinyt. Kesäkoulun kieli on suomi.

Kesäkoulun ohjelma koostuu keynote-luennosta, osallistujien ideapaperien käsittelystä sekä uuden ajan alun aineistoja ja tutkimusteemoja käsittelevistä työpajoista. Osallistujille tarjotaan ruokailut ja majoitus sekä korvataan kohtuulliset matkakulut. Opintosuorituksesta voit neuvotella oman ohjaajasi ja kotiyliopistosi kanssa.

Kesäkoulun ilmoittautumisohjeet julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa tammi-helmikuun vaihteessa. Seuraa uuden ajan alun tutkimuksen verkoston tiedotuskanavia (https://www.uudenajanalku.fi/, FB, Twitter) ja laita päivämäärä kalenteriisi jo nyt!

Terveisin,

Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston kesäkoulutyöryhmä

Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston virtuaalikesäkoulu maisterivaiheen opiskelijoille, CFP

Uuden ajan alun tutkimuksen verkoston virtuaalikesäkoulu maisterivaiheen opiskelijoille, CFP

Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto mahdollistaa tutkijoiden välistä yhteistyötä aikakauden monitieteelliseen tutkimukseen sekä edistää aiheen yhteiskunnallista näkyvyyttä Suomessa.

Verkosto on erityisesti 1500- ja 1600-luvun tutkimukseen erikoistunut yhteisö, mutta käsite kattaa joustavasti tutkimusaiheita myöhäiskeskiajasta uuteen aikaan, riippuen tutkimusalueista ja teemoista. Verkostoa kiinnostaa uuden ajan alun historia kattaen kaikki maat ja kielialueet, ja toivotamme tervetulleiksi aiheesta kiinnostuneet tutkijat ja opiskelijat tiedekunnasta tai affiliaatiosta riippumatta. Verkoston toimikunta ja jäsenistö koostuu tällä hetkellä mm. arkeologian, historian, kirjallisuustieteen, filosofian, taidehistorian, musiikkitieteen, kulttuuritutkimuksen, kielitieteen, filosofian ja teologian tutkimusalojen osaajista.

Tutkimusverkosto järjestää virtuaalikesäkoulun uuden ajan alun tutkimuksesta kiinnostuneille maisteriopiskelijoille 19.8.2021. Kesäkoulussa on mahdollisuus esitellä omaa gradututkimustaan muille maisterivaiheen opiskelijoille ja alan tutkijoille, luoda uusia tutkijaverkostoja sekä tutustua monipuolisesti aiheen eri tutkimusalueisiin. Kesäkoulu tarjoaa myös pienryhmäopetusta aiheeseen erikoistuneiden tutkijoiden johdolla, luoden uusia ideoita ja kehittäen tutkijantaitoja gradun tekemisen tueksi.

Kesäkoulun osallistujiksi toivomme uuden ajan alun tutkimuksesta kiinnostuneita maisteriopiskelijoita kaikista tiedekunnista ja yliopistoista, erityisesti mikäli teet graduasi verkoston tutkimusaiheisiin liittyen. Lähetä lyhyt abstrakti gradusi aiheesta (enintään 150 sanaa) sekä lyhyt esittely itsestäsi 31.5. mennessä osoitteeseen toimikunta@uudenajanalku.fi. Ilmoitamme kesäkouluun hyväksymisestä hakijoille henkilökohtaisesti 15.6.2021 mennessä.

Artikkelikuva:

Titian: Music Lesson, n. 1530, National Gallery, London